Avoska

Avoska on suhtlus- ja koostöövõrgustik, mis koosneb Eestis elavatest eri rahvusest inimestest, kes soovivad omavahel suhelda, üheskoos ümbritsevat elu paremaks muuta ja ka ise areneda.
 
Meie näeme selles võimaliku tulevase Eesti ühiskonna mudelit ja idu. Eesmärk, mille nimel me võrgustikku aktiivsena hoiame, seisneb selles, et sõlmida võimalikult palju sidemeid, mis ületavad ühiskonnas leiduvaid eraldusjooni, eelkõige eestlaste ja mitte-eestlaste vahelisi.

Kogu võimalik tegevus mahub kolme suunda:

1) Suhtlemine.
Suhtlemine toimub nii internetis kui ka elus eneses. Korraldame nii mõnele konkreetsele teemale või tegevusele pühendatud kohtumisi kui ka neid, mille eesmärgiks on ühine puhkamine või mingi sündmuse tähistamine. Võimalik on ka huvide järgi gruppe moodustada. 
 
2) Ühistegevus.
Võime toetada teisi algatusi, see tähendab, kui keegi alustab mingi tegevusega, võib ta  pöörduda Võrgustikku abi, nõu või hinnangu saamiseks või selleks, et leida mõttekaaslasi või partnereid; samas võime ka koos midagi välja mõelda ja organiseerida.
 
3) Areng ja võimalused.
Et võrgustik töötaks võimalikult hästi ja saavutaks püstitatud eesmärgid, peab see mitte ainult ootama osalejate panust, vaid ka neile midagi vastu andma. See tähendab, võrgustik peab olema osalejatele kasulik, näiteks aitama isiklikus plaanis kasvada ja areneda ning avama uusi võimalusi. Kavas on tegeleda mitmesuguse mitteformaalse haridusega, üksteise vastastikuse rikastamisega, st kogemuste, õppetundide ja kasuliku info vahetamisega. Püüame pakkuda häid nõuandeid ja arenguvõimalusi, väljavaadet midagi õppida ja oma kultuurilist silmaringi laiendada. Võime ka mitme peale raha kokku panna ning kutsuda esinema inimesi, kes saaksid kasulikke teadmisi ja kogemusi jagada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *