Meist

MTÜ Kontakt on avalikes huvides tegutsev sõltumatu ja mittepoliitiline ühendus. Juhindume oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksist. Ühingul on kaks juhatuse liiget, kelleks on spetsiaalselt valitud eestlasne ja mitte-eestlane.

Meie põhikiri, strateegia ja aastaaruanne.

Meil on kaks eesmärki. Esimene – võimalikult suure hulga sidemete loomine praegu nõrgalt omavahel seotud ühiskonna osade (eestlaste ja mitte-eestlaste) vahel. Me korraldame ühistegevusel põhinevaid ettevõtmisi. Kuid kõige mõistlikum meie jaoks tundub sideme loomine eelkõige kõige aktiivsemate inimesete vahel. Meie poole tasub pöörduda, kui te tahate leida partnereid, vabatahtlike, üritustest osavõtjaid, nõustamist, võib olla sponsoreid ja nii edasi. Kui asi on väärt, siis me püüame aidata.
 
Teine eesmärk – rahvuste vahelist suhtlemist segavate stereotüüpide ja eelarvamuste muutmine. Kuidas me seda teeme? Kui välja arvata heade näidete loomist, milles oli eelnevas lõigus juttu, siis mitte kuidagi. Praegu me uurime, kuidas seda saab teha, ja kui teil on selles vallas teadmisi või ideid ühisprojekti jaoks – võtke ühendust.
 
Eellugu:
 
MTÜ Kontakt on välja kasvanud Koostöötoast – ühest kodanikuliikumise Teeme Ära – Minu Eesti juures tegutsenud töötubadest. Esimene kord tulime kokku 2009 aasta lõpus selleks, et "muuta eestlaste ja mitte-eestlaste suhteid ". Esialgu ei teadnud keegi meist, kuidas nii suurt ülesannet lahendada nii et meil kulus hulk aega mitmesuguste arutelude ja proovide korraldamiseks, kogemuste ja teadmiste omandamiseks. Kõige selle põhjal oleme lõpuks välja töötanud oma strateegia ning lõpuks 30.mail 2013 registreerisime ka MTÜ. 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *