Lasnaidee sai aasta vabaühenduse tiitli!

Lasnaidee algatus, mille ülesehitamises ja töös me osalesime ja kuhu tõime mingi hulga inimesi, sai aasta vabaühenduse tiitli ja 5000 euro preemia!

Me jätkuvalt löömekaasa selle ühenduse (mis, muide, varsti saab ka ametlikult registreeritud) initsiatiivides, sest see on hea võimalus meie eesmärkide täitmiseks, mida me enda jaoks püstitasime – ühistegevuse ja kodaikuaktiivsuse kaudu looma sidemeid eri rahvusest inimeste vahel ja Lasaidee on hea näide koostööst nende vahel.

Foto: Karl-Kristjan Nigesen

Lasnaidee projekt ja Lasnapiknik

Mõni aeg tagasi on stardinud Lasnaidee nimeline projekt, mille algatas MTÜ Linnalabor ja kus me oleme partneriteks. Selle eesmärk on tõsta kohalikku aktiivsust, et lõpuks ka Lasnamäel hakkaksid tekkima, näiteks, asumiseltsid. keda on maailmas ja Eestis on tekkimas aina rohkem. Asumiseltsid, kui te seda juhuslikult ei tea, on ametlikud ja mitteametlikud ühendused inimestest, kes elavad mingis piirkonnas, kvartalis, tänaval ja kes koos muudavad paremaks oma elukeskkonda: kaitsevad oma õigusi võimude eest, taotlevad oma piirkonna jaoks mingeid kasulikke muutusi, organiseerivad ajaviidet ja kultuurilist arengut, aitavad ükstesist (näiteks korraldavad lastehoidu), lahendavad ühiseid probleeme, jagavad kasulikku informatsiooni, korraldavad festivale, teevad ajalehti ja isegi raadiot, nagu Uue Maailma seltsis. Ja palju muud oma maitse ja vajaduste järgi.
 
Ja 15. juulil toimus Lasnapikniku nimeline üritus, mille mõte oli selles, et sisendada ideed, et avalik ruum ei ole lihtsalt transiittsoon, vaid meie ühine ruum elamiseks; näidata eeskuju ja panna algus traditsioonile. Arenenud maailmas avalik ruum aina rohkem pöördub inimeste poole ja me tahame, et ka meil oleks nii. Inimeste jaoks olid organiseeritud näitus, fotonäitus, lauad suupistega, liikumis-, laua ja improvisatsioonilised mängud, origami lastele ja muud.
Lähemalt

 

Projektist:

https://www.facebook.com/lasnaidee

Piknikust:

https://www.facebook.com/events/573542959431635/573783559407575/

Edasijõudnutele, kes tahavad meie kasvava võrgustikuga liituda:

https://www.facebook.com/groups/502195629884536/

TEDx Narva

Me toetame ühistegevust eestlaste ja mitte-eestlaste vahel ning 21. veebruaril algas ettevalmistus TEDx Narva konverentsi ettevalmistamiseks, milles me osaleme. Konverents toimub eesti ja vene keeles ning inimesed korraldustiimis on samuti erinevatest rahvusest. 

Tartu Ülikooli Narva Kolledz

MTÜ Kontakt kutsub kokku Koalitsiooni, et koos edendada lõimumist

Me kutsume kokku Koalitsiooni kõikidest organisatsioonidest ja inimestest, kes tahaksid midagi teha selle heaks, et integratsioon või lõimumine* ka reaalselt toimuks.
 
Eesmärgid:
 
1) vahetada kogemusi ja teadmisi, koos õppida ja tõsta oma tegevusvõimekust;
2) koos otsida lahendusi ühiskonna ühtseks muutmiseks;
3) ühendada jõud, teha koostööd parema tulemuse saavutamiseks;
4) akumuleerida ja süstematiseerida infot, ka riigile edastamiseks;
 
Kogu töö hakkab toimuma ühel lihtsal põhimõttel: mis on võimalik, see ongi hea. Isegi kui ainult kaks või kolm – pole tähtis, kas organisatsiooni või inimest – lepivad millestki kokku ja teevad midagi ära, siis see ongi suurepärane! Ei tule mingeid superorganisatsioone, komiteesid, karme ühisavaldusi ja muud taolist. Seepärast polegi vaja karta, meie tegevuses osalemine kellegi mainet kahjustaks. Me ei tee mingeid ühisavaldusi juhul, kui viimane kui üks liige pole sellega nõustunud. Lühidalt öeldes – kõik taandub väga heale võimalusele ühiskonna lõimumise nimel koostööd teha ja seejuures abi saada.
 
Ootan vastukaja aadressile aleksander@minueesti.ee.
 
Aleksander Valdmann,
MTÜ Kontakt juhatuse liige
 
* Kultuuriministeeriumi seletuste järgi on integratsiooniüritused suunatud uutele Eesti elaniketele, aga lõimumine just nendele, kes elavad siin ammu. Ma kasutasin mõlemaid termine, sest ühele ei meeldi see, teisele teine, aga kuidagi on vaja ju seda ära nimetada? )

Me taaskäivitame Avoska suhtlus- ja koostöövõrgustiku!

Me taaskäivitame Avoska suhtlus- ja koostöövõrgustiku. Uute ideede, liikmete ja laiendatud tiimiga, kes hakkab selle arendamisega tegelema.

Ja hoo võtmiseks – esimene initsiatiiv, millega tahaks alustada:

Omal ajal ma kuulsin saadet, kus üks ettevõtja rääkis sellest, kuidas teda kurvastab, et tal ei ole noortega ühist kultuuritausta, sest nad pole lugenud temaga samu raamatuid ega vaadanud samu filme jne. Ja kui väga ta sellest ikka puudust tunneb. Mulle tundus see hea mõttena. Niisiis, kuidas oleks, kui prooviksime visandada üksteise jaoks loetelu raamatutest, mis aitaksid meil üksteist paremini mõista? Näiteks, eestlastel venelasi ja venelastel eestlasi, sest siin on kõige suurem mittemõistmine, aga mitte ainult! Saatke aadressile aleksander@minueesti.ee raamatute nimed, mis aitavad paremini mõista teie rahvust – selle kultuuri, ajalugu j.n.e., teeme nimekirja ja pingerea kõige rohkem korduvatest ettepanekutest. Alustame raamatutest, jätkame filmidega ja nii edasi.

Ootame teie kirju!

Aleksander Valdmann