Lõimumislava programm

16.august @ 12:00 – 13:30
 
Eesti paralleelsed maailmad – kuidas edasi?
 
Lõimumise teemaga on tegeletud aastaid, kuid siiski sotsioloogilised uuringud näitavad, et Eesti ühiskond on osaliselt jaotunud kahte “paralleelsesse maailma” – eesti ja vene, mis eksisteerivad praktiliselt autonoomselt ühe riigi raames, ning ristuvad omavahel vaid osaliselt, vastavalt vajadusele. Samas on inimesi, kes elavad ainult oma maailmas ja infokeskkonnas, praktiliselt puutumata kokku “teise maailma” vastavalt eestlaste või venelastega. Senised pingutused näitavad, et ainuüksi seadustest ja nõudmistest ei piisa, et tagada soovitud lõimitust. Mis on siis lõimumiseks puudu? Äkki muutuseks on vaja selgеmat visiooni – kes lõimub ja milleks, milles seisneb “meie”ja “nende” huvi ja motivatsioon ühineda – ning lõpuks loobuda “meie” ja “nendeks” jaotumisest?

Arutelu juhib Marianna Drozdova, vestlevad Raivo Vetik, Aune Valk, Oleg Matvejev, Sergei Metlev.

 

16.august @ 14:00 – 15:30

Mis on tegelikult takistused lõimumisel?
 
Lõimumiskava vaatleb teatud probleeme, mille lahendamine peab ühiskonda ühtsemaks muutma. Kuid tulenevalt oma päritolust ja eesmärkidest saab see programm puudutada ainult osa kõigist olemasolevatest probleemidest ja sedagi üksnes teatud võtmes. Me tahame arutleda ja välja selgitada, kas lõimumist takistavad ainult programmis nimetatud probleemid ja kas need on tõesti kõige suuremad. Räägime lõimumise tegelikest takistustest ausalt, avatult, hirmude ja kompleksideta.

Arutelu juhib Eva-Maria Asari, vestluses osalevad Andrei Hvostov, Andres Jõesaar, Kristina Kallas ja Aleksander Aidarov.

 

16.august @ 16:00 – 17:30

Kuidas vabakond kaitseb meid sisekonfliktide eest?
 
Praegu pole esimene kord, mil meie ühiskonda lõhestavad sisemised ja välised konfliktid, suurendades vastastikust umbusaldust ning takistades eri rahvuste lähenemist; mõned inimesed arvavad, et need koguni paiskavad meid tagasi ja tühistavad kõik senised edusammud. Poliitikud ja ettevõtjad võiksid omalt poolt teha rohkem, kuid nende käed on liialt seotud. Esimesi kammitseb püüe saada valitud, teisi vajadus teenida kasumit. Seepärast tahamegi rääkida sellest, mida saab olukorra muutmiseks teha kolmas sektor ja kodanikuühiskond. Mida meie ise saame teha enne konflikti puhkemist ja mida teha, kui see tõepoolest juhtub?

Arutelu juhib Ivan Lavrentjev, vestluses osalevad Jekaterina Gvirdzhishvili, Keit Fomotškin, Marianna Drozdova ja Natalja Kitam.

 
16.august @ 18:00 – 19:30
Mida me veel pole proovinud? (venekeelne)
 
Kõneleme võimalikest lahendustest, mis aitaksid eri rahvustest eestimaalasi lähendada. Otsime laiemalt ja julgemalt, et leida edasiviivaid lahendusi, millest seni veel pole tõsiselt mõeldud ega räägitud.

Arutelu juhib Tanel Mätlik, vestluses osalevad inimesed eri elualadelt: Alisa Jakobi, Rein Raud, Jelena Parfjonova ja Margit Härma.